Kung Sigges sten

Kung Sigges sten finns i Lunger väster om Arboga, på ett gravfält från järnåldern. Hela området omfattar 17 fornlämningar.

Kung Sigges sten

Kung Sigges sten, är en runsten som står mitt i en skeppssättning och är från cirka år 1000. Stenen restes av två götlundabönder som ville föreviga minnet av brodern Sigmund.

Texten lyder:

HELGULV OCH GERLEV DE GJORDE EFTER SIGMUND SIN BRODER.

I samma skeppssättning finns en "falsk" runsten gjord av två ynglingar år 1928. Stenen är ganska liten och ligger jäms med markytan sydost om den riktiga stenen.

Arboga turistinformation

0589-871 51, mån-fre 10.00-16.00

turistinfo@arboga.se

visitarboga.se

Sommaröppen reception juni-augusti 10.00-16.00
Besöksadress: Centrumleden 6, Arboga station