Vandra

Arboga är perfekt för vandring. Här finns mängder av varierade leder, många med historisk anknytning. Du hittar det mesta på Naturkartan.

Naturkartan visar vägen

Vi har samlat alla våra på vandringsleder på Naturkartan. Ladda gärna ned appen Naturkartan i din telefon så har du en karta digitalt med dig på vandringen.
Längst ned på sidan finner du länk till Naturkartan Västra Mälardalen.

På naturkartan kan du bland annat hitta:

Tjurlångsleden

Längd 10 km

Leden startar vid Tjurlångens rastplats väster om Arboga och sträcker sig runt sjön Tjurlången. Du vandrar hela tiden nära vattnet och chansen att se fåglar och vilda djur är stor. Tydliga spår efter bäver finns i vattendragen strax norr om Tjurlångsgården. Runt sjön finns tre rastplatser med vindskydd, grillplatser, bord och bänkar.
Sevärt: Fornminne Halvardsborg.

Tjurlångsleden Naturkartan

Franciskusleden

Längd 10 km

Leden startar vid Heliga Trefaldighetskyrka i centrala arboga, och går sedan ut mot stadens utkanter.
Det finns 11 platser med informationsskyltar längs med leden. Där kan du stanna upp och få några ord läng vägen. Få ett uppdrag, en bön eller en tanke att bära med dig.

Franciskusleden Naturkartan

Lilla kanalslingan

Längd 1,8 km

Slingan utgår från Hjälmare docka och går till en början längs med Hjälmare kanal och Kvarnsjön. Du följer därefter en del av den gamla Hjälmare kanal som byggdes på 1600-talet. Längs med leden finns ett antal sevärdheter med informationsskyltar som berättar om platsens historia.

Lilla kanalslingan Naturkartan

Säterboleden

Längd 12 km.
Det utgår också kortare sträckor längs kanalens båda sidor.

Säterboleden kallas också för Munkastigen och Munkagången eftersom munkar vandrade här på sin väg mellan klostren i Julita och Arboga. Den är en vacker vandringsled med början och slut vid det populära besöksmålet Hjälmare docka. Vid Hjälmare docka finns parkering, ställplatser för husbil, WC, dusch och de sommaröppna Kanalcaféet och Kvarnfallets café.

Sevärt: slussarna i Hjälmare kanal, Finnhäll med stentorget, Vägge hällar, gamla Hjälmare kanal, byggd på 1600-talet.

Säterboleden Naturkartan

Ramstigens kultur- och naturstråk

Längd ca 1,5 km
Kan förlängas mot Gärdselbäcken och Gålsjön.

Från Västerbron i Arbogas utkant följer vägen Arbogaån genom jordbruksmark präglad av påtagliga kultur- och naturvärden. Den slingrar sig fram i nära anslutning till flera forsar, herrgårdar, fornlämningar och industrihistoriska minnesmärken. Du kan även gå till naturreservatet Kalkugnsberget, Gärdselbäckens groddammar fågelsjön Gålsjön.

Ramstigens kultur- och naturstråk 
Naturkartan

Pilgrimsleden

Längd 24,5 km

Heliga trefaldighets kyrka, Arboga - Köpings kyrka, Anslutningsled till Romboleden

Naturkartan Pilgrimsleden

Lasse-Majaspåret

Längd 23 km

Lasse-Majaspåret i Arboga är en riktigt trevlig och välskött led som passar utmärkt för både vandring och löpning. Leden går genom varierad natur i skogarna söder om Arboga.


Lasse-Majaspåret Naturkartan

Naturreservat

Det finns många vackra naturreservat i Arboga att vandra eller promenera i.

Kuggenäs, Gökriksudden, Säbybergen, Kalkugnsberget, Stora Bastås, Norra och Södra Hammaren med flera. Du hittar dem alla på Naturkartan och på Länsstyrelsens webbplats.

Naturreservat i Arboga Naturkartan

Naturreservat i Arboga Länsstyrelsen

Förutom alla vandringsleder och naturreservat finns även motionsspår i olika längd. En del ligger i anslutning till utegym. Så här finns alla chanser att ha ett aktivt liv.
Motionsspår och utegym i Arboga

Arboga turistinformation

0589-871 51, mån-fre 10.00-16.00

turistinfo@arboga.se

visitarboga.se

Sommaröppen reception
15 juni- 15 augusti 10.00-13.00
Besöksadress: Centrumleden 6, Arboga station