Naturen

Kungsör erbjuder flera fina naturupplevelser. Här finns flera spännande naturreservat att besöka, och vi är väldigt stolta över våra betade hagmarker med flera hundra år gamla ekar. Jägaråsens ädellövbestånd och såren från istiden vid Stengärdets naturreservat. Ut och njut!