Halvarsborg

Borgen är från 400-550-talet efter Kristus och ligger på en platå med en mur som är 520 meter.

Halvarsborg

Murar ligger vanligen så långt ut i sluttningen att deras krön sammanfaller med borggårdens plan. Endast i väster var muren högre, 3 meter, på en kort sträcka söder om västra ingången. Ingångarna fanns i nordväst och söder.

Arboga turistinformation

0589-871 51, mån-fre 10.00-16.00

turistinfo@arboga.se

visitarboga.se

Sommaröppen reception juni-augusti 10.00-16.00
Besöksadress: Centrumleden 6, Arboga station